0

Regulamin Studia i polityka prywatności

Regulamin dotyczy wstępu do studia jogi i pilates oraz treningu personalnego Balance Movement z siedzibą przy ul. Warsztatowej 1, 62-002 Suchy Las, określanego dalej jako studio. Właścicielem studia jest Olga Lipczyńska oraz.   

Tiglio Max Olga Lipczyńska NIP 777 262 71 22, REGON 301298794 

Osoba korzystająca z usług szkoły określana będzie dalej Uczestnikiem.

1. REGULAMIN:

 1. Na zajęcia prowadzone są zapisy poprzez stronę internetową olgalipczynska.pl/studio oraz https://app.fitssey.com/2155542152/frontoffice.
 2. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 7 dni przed zajęciami i najpóźniej 2 godziny przed zajęciami.
 3. Osoby zapisane, które nie zrezygnują z zajęć na 2 godziny przed przyjściem, uważane są za obecne a wejście z karnetu i/lub opłata jednorazowa za zajęcia są pobierane.
 4. Osoby spóźnione mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia – są dni, kiedy instruktor zamyka drzwi wejściowe do studia w momencie rozpoczynania zajęć.
 5. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 6. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio swoich danych osobowych w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu z Uczestnikiem.
 7. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 8. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

2. PŁATNOŚCI :

 1. Dokonywanie płatności możliwe jest w następującej formie:
  1. poprzez przelew online za pośrednictwem operatora Przelewy24 – obsługę płatności elektronicznych i kart płatniczych prowadzi w tym przypadku: Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068;
  1. gotówką do rąk Instruktora;
  1. za pomocą przelewu bankowego na wskazane przez Instruktora konto bankowe.

3. REKLAMACJE:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Studio Balance Movement oraz pozostałe reklamacje i skargi można składać:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@olgalipczynska.pl
 2. Opis reklamacji powinien zawierać:
  1. informacje i okoliczności dotyczące przyczyn lub powodów reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości;
  1. dane kontaktowe składającego reklamację – imię, nazwisko, adres;
  1. oczekiwany przez składającego sposób rozpatrzenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna być złożona nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 4. Studio Balance Movement udziela odpowiedzi na reklamację na wskazany przez reklamującego adres, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Studio Balance Movement jest uprawnione do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania w sytuacji złożenia jej po terminie, jak również wówczas, gdy nie jest możliwe jej rozpoznanie z uwagi na brak danych identyfikujących osobę składającą.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Regulaminu, jeżeli Studio Balance Movement wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Studio Balance Movement utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 3. Odstąpienie od umowy a tym samym rezygnację z uczestnictwa w zajęciach należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej, przed całkowitym wykorzystaniem wykupionego karnet

REGULAMIN STUDIA

Zasady działania studia

 1. Studio nie ma stałych godzin otwarcia, godziny otwarcia są uzależnione od zajęć grupowych i treningów personalnych.
 2. Prosimy o przyjście 10-15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. W studio nie ma recepcji -są tylko osoby prowadzące zajęcia, zazwyczaj Olga Lipczyńska (właścicielka) lub inna osoba prowadząca zajęcia.
 4. Po wejściu na salę przed zajęciami zdejmujemy buty i wyciszamy się.
 5. Wyłączamy lub całkowicie wyciszamy telefony komórkowe. 
 6. Ćwiczymy w wygodnym stroju sportowym, który nie uciska i nie krępuje ruchów.
 7. Ćwiczymy na bosaka, na macie prywatnej lub na macie dostępnej w studiu. 
 8. Nie spożywamy obfitych i ciężkostrawnych posiłków na godzinę do dwóch przed zajęciami.
 9. Kobiety w czasie menstruacji powinny być bardziej uważne i nie wykonywać pozycji odwróconych, oraz ćwiczeń podczas, których uciskany jest brzuch.
 10. Powiedz prowadzącemu zajęcia o swoim stanie zdrowia , aktualnych problemach, urazach, ciąży.
 11. Osoby, które nie skonsultowały z lekarzem swoich problemów zdrowotnych, pod kątem możliwości praktykowania jogi i pilates        , ani nie uprzedziły o nich nauczyciela, ćwiczą na własną odpowiedzialność. Osoby te powinny szczególnie uważać, aby nie nadwyrężyć ciała podczas ćwiczeń.
 12. Za szkody zdrowotne spowodowane ćwiczeniem niezgodnie z instrukcjami nauczyciela nie odpowiadamy.
 13. Należy niezwłocznie sygnalizować pogorszenie samopoczucia podczas zajęć.
 14. Podczas wykonywania ćwiczeń, z nikim się nie porównujemy i nie staramy się nikomu dorównać. Każdy z nas jest inny.
 15. Pytania dotyczące ćwiczeń prosimy zadawać przed lub po zajęciach.
 16. Drzwi wejściowe Studio Dax, w którym mieści się Studio Balance Movement, mogą być zamknięte w trakcie zajęć, dlatego prosimy nie spóźniać się na zajęcia.
 17. Ważność karnetu obejmuje 4 tygodnie
 18. Możliwe jest wystawienie faktury, należy zwrócić się z prośba do Olgi lub Ewy i podać dane.
 19. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.