0
Monthly Archives:

wrzesień 2022

Warszawy oddechowe
BALANCE MOVEMENT

Warsztaty oddechowe

Oddychanie to fundament życia, rodzimy się z pierwszym wdechem i umieramy z ostatnim wydechem.  Ale oddech to również podstawowy wzorzec ruchu, który ma bezpośrednie przełożenie na inne wzorce ruchowe oraz na stabilizację tułowia. Jeśli ten wzorzec jest…